Eloxerad enkelstege med 80mm djupa steg

Förbättrad arbetskomfort och säkerhet vid upp- och nedgång.

• Eloxerade stegsidor som inte svärtar dina händer.
• 80mm djupa steg.
• Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.
• Trappsteg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil.
• Yttre bredd: 423mm.
• Stegar över 3 m är redan nu utrustade med stegfot enligt den nya standarden SS-EN 131-1+2 som börjar gälla 2018-01-01.
Observera att vissa tillbehör inte längre är tillgängliga på grund av stegfoten. Dock erbjuds nya tillbehör som är anpassade för stegar med stegfot.

Kontakta oss för mer information.

produkt bild