Enkelstege helt i glasfiber

Säkerhetsstege för särskilda arbetsuppgifter i kemisk eller elektrisk miljö.

• Stegsida och stegpinnar (30 mm x 30 mm) av glasfiberförstärkt plast för hög kemisk hållbarhet.
• GFK-stege som motsvarar DIN 53 387 och 53 453 (motsvarar en livslängd på 10 år).
• Godkänd som åtkomststege i överensstämmelse med DIN IEC 78/221 A/CD kategori 1/30 KV.
• Godkänd för arbeten med elektrisk spänning (1000 V AC, 1500 V DC).
• Yttre bredd: 420 mm – extra stabilitet
• Stegar över 3 m är redan nu utrustade med stegfot enligt den nya standarden SS-EN 131-1+2 som börjar gälla 2018-01-01.
Observera att vissa tillbehör inte längre är tillgängliga på grund av stegfoten. Dock erbjud nya tillbehör som är anpassade för stegar med stegfot.

Kontakta oss för mer information.

produkt bild